Poziv k preučitvi argumentov o smiselnosti in upravičenosti Spremembe Zakona o nalezljivih boleznih EPA 1202-VIII

POJASNILO: Spodaj je zapis iz pisma, ki sem ga poslal poslancem državnega zbora, s katerim sem jim želel predstaviti nesmiselnost in neupravičenost Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih EPA 1202-VIII. Vabljeni, da si vsebino pisma preberete in informacije delite čim širšemu krogu ljudi. Pozivam vas, da tudi sami naslovite pismo na poslance državnega zbora. Predlagam, da vsebino (vsaj delno) napišete sami, vsekakor pa si izposodite podatke iz mojega pisma v kolikor presodite, da so koristni.

Zadeva: Poziv k preučitvi argumentov o smiselnosti in upravičenosti Spremembe Zakona o nalezljivih boleznih EPA 1202-VIII

Spoštovani g. poslanec/ga. poslanka.

Pozivam vas, da pred sprejemom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih preberete spodaj navedene argumente, s katerimi želim izraziti dvom v strokovnost in upravičenost predlaganih sprememb zakona.

Namen spremembe zakona je zmanjšati nevarnost izbruha nalezljivih bolezni, ki jih lahko preprečujemo s cepivi in zaščita tistih posameznikov, ki cepiva zaradi medicinskih razlogov ne morejo oziroma ne smejo prejeti. To naj bi dosegli, tako da bi necepljenim otrokom prepovedali vpis v vrtec in šole.

Menim, da je neupravičeno in nesmiselno, da se to zahteva za vsa cepiva na obveznem otroškem urniku cepljenja v Republiki Sloveniji, saj nekatera od teh cepiv ne zmorejo preprečiti poselitve in namnožitve patogenega organizma in s tem prenosa okužbe. Cepivo je v tem primeru lahko le sredstvo za osebno zaščito tistega, ki se cepi. Ne more pa preprečiti širjenja virusnih ali bakterijskih okužb med prebivalstvom in zato ne more zaščititi tistih, ki cepiva iz medicinskih razlogov ne morejo prejeti.

Nekaterim drugim cepivom se sicer ta zmožnost priznava, vendar tudi pri teh cepivih obstaja dvom v upravičenost diskriminacije med cepljenimi in necepljenimi otroki in s tem dvom v smiselnost takšnega ukrepa.

 1. Inaktivirano cepivo proti otroški paralizi (IPV), ki je trenutno v uporabi, ni zmožno preprečiti prenosa okužbe med prebivalci. Preprečuje zgolj pojav bolezenskih simptomov pri posameznikih. Zmožnost preprečevanja prenosa okužbe pripisujejo drugačnemu cepivu – oralnemu cepivu proti otroški paralizi (OPV), ki pa je bilo že pred časom zamenjano zaradi pomislekov glede varnosti. Ta podatek je naveden tudi na spletni strani Polio Global Eradication Initiative, partnerskega projekta 200 vlad držav, Svetovne Zdravstvene Organizacije, ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni CDC, UNICEF in še nekaterih drugih podpornih organizacij. [1,2]
 2. Tetanus ni nalezljiva bolezen. Cepljenje proti tetanusu torej nikakor ne vpliva na varnost javnega prostora. Namenjeno je zgolj osebni preventivni zaščiti. [3]
 3. Cepivo proti davici je namenjeno preprečitvi bolezni, ki jo povzroča toksin bakterije C. diphtheriae. Cepivo proti davici ni zasnovano, da prepreči kolonizacijo in prenos te bakterije. Zato cepljenje proti davici ne vpliva na varnost javnega prostora. [4]
 4. Acelično cepivo proti oslovskemu kašlju je zamenjalo polnocelično cepivo, ki je bilo predhodno v uporabi, z njegovo uporabo pa smo prenehali zaradi varnostnih razlogov. Z uvedbo aceličnega cepiva so se po svetu ponovno pričeli vrstiti izbruhi oslovskega kašlja.
  Pri poskusih, kjer so namenoma okužili primate, so opazili, da acelično cepivo ni zmožno preprečiti kolonizacije in prenosa bakterije B. pertussis, ki povzroča oslovski kašelj.
  Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da so raziskave pokazale, da obstajajo mutirani sevi bakterije B. pertussis, ki ne tvorijo proteina pertaktin (tako imenovani ‘PRN-negative strain’). PRN-negativni sevi so postali v zadnjih letih prevladujoči sevi in v nekaterih državah predstavljajo kar 95% odstotkov izoliranih sevov. PRN-negativnim sevom cepljenje z aceličnim cepivom predstavlja selekcijsko prednost, posamezniki cepljeni s tem cepivom pa so bolj dovzetni za okužbo s PRN-negativnim sevom. [5, 6, 7]
 5. Med večimi različnimi tipi bakterije H. influenzae, cepivo proti hemofilusu influence ščiti zgolj pred okužbo s tipom b. Programi obveznega cepljenja s tem cepivom so res zmanjšali pojavnost okužb s H. influenzae tipa b, vendar so se posledično povečale okužbe z vsemi ostalimi tipi – tip a, tip c, tip d, tip e, tip f.
  Omenjeni tipi povzročajo resna obolenja pri odraslih – in to v obdobju, ko se množično cepi otroke proti tipu b. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je splošna javnost tako bolj ranljiva sedaj kot pred uvedbo tega cepiva.
  Diskriminacija otrok, ki niso bili cepljeni proti H. influenzae tipa b, nima znanstvene podlage v obdobju, ko krožijo vsi ostali tipi H. influenzae. [8]
  V Sloveniji se je v letih 1990-1999 pred uvedbo obveznega cepljenja pojavnost invazivnih okužb povzročenih z bakterijo H. influenzae gibala med 2 in 20 na leto, v povprečju pa je znašala 10 na leto. [9] V zadnjih 10 letih, za katera so na voljo javno dostopni podatki, torej leta od 2008 do 2018 pa se je število invazivnih okužb povzročenih z bakterijo H. influenzae gibalo med 15-22 na leto, z izjemo leta 2008, ko sta zabeležena le 2 primera. Res pa je, da sedaj prevladujejo okužbe z ostalimi tipi in ne več s tipom b.
  OPOMBA: Podatki za leto 2016 in 2017 v času pisanja tega pisma niso bili dostopni zaradi nedelujoče spletne povezave. [10]
 6. Največjo verjetnost za prenos virusne okužbe s hepatitisom B predstavlja uporaba drog, ki se vbrizgavajo z okuženo iglo ali pa spolni odnos z okuženo osebo. Cepljenje otrok proti hepatitisu B tako ne more znatno prispevati k varnosti javnega prostora.
  Poleg tega šole sprejemajo otroke s kroničnim hepatitisom B. Če bi torej otrokom, ki niso cepljeni proti tej bolezni in niso okuženi s hepatitisom B prepovedali vstop v vrtce ali šole, bi to bila nerazumna in nelogična diskriminacija.
  V študiji iz Avstralije so raziskovalci ugotovili, da je bila pojavnost novih okužb v šolah neodvisna od deleža otrok s hepatitisom B v razredu. [11] Če torej delež okuženih otrok ni vplival na pojavnost novih okužb, kako bi potem pojavnost lahko bila odvisna od deleža cepljenih otrok?

Zaključimo lahko torej, da otroci, ki niso cepljeni proti otroški paralizi, tetanusu, davici, oslovskemu kašlju, H. Influenzae tipa b in hepatitisu B, ne predstavljajo večjega tveganja za varnost javnega prostora od cepljenih otrok. Zato vas pozivam, da zavrnete v uvodu omenjen predlog zakona, ki diskriminira necepljene otroke.

Ko je govora o cepivu proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (cepivo OMR) zadeva postane bolj kompleksna in potrebna bi bila temeljita in javna razprava.

Ker je časa, ki je na voljo, izredno malo, bi vseeno rad izpostavil dva izjemno pomembna argumenta, ki pričata o tem, da otrok ne bi smeli diskriminirati na podlagi statusa o prejetem ali neprejetem OMR cepivu. Prvi razlog je primarna in sekundarna odpoved cepiva. Gre za znaten odstotek ljudi, ki kljub prejemu cepiva ne razvijejo ustreznega imunskega odziva, ki bi nudil odpornost, ali pa le-ta s časom izzveni.

Shira Miller, dr. med, je v odprtem pismu ameriškim zakonodajalcem opozorila na dejstvo, da zaščitni učinek cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) z leti izzveni. Sklicuje se na raziskavo ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Rezultati raziskave, ki so jih objavili v znanstveni publikaciji Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, so pokazali:

 • da je približno 35 % cepljenih 7-letnikov dovzetnih za okužbo z ošpicami, ki poteka asimptomatsko
  (brez vidnih znakov bolezni, vendar pa je oseba kljub temu lahko kužna, saj pride do poselitve in namnožitve virusa v njenem telesu),
 • da je približno 60 % cepljenih 15-letnikov dovzetnih za okužbo z ošpicami, ki poteka asimptomatsko,
 • da je približno 33 % odraslih, starih med 24-26 let dovzetnih za okužbo z ošpicami, kjer se pojavijo klinični znaki bolezni.

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je objavil še eno študijo leta 2016 v znanstveni publikaciji The Journal of Infectious Diseases. Rezultati raziskave so pokazali, da je učinek tretjega odmerka (poživitveni odmerek) OMR cepiva zelo kratkotrajen in izzveni po približno letu dni. Dodatni odmerki OMR cepiva tako ne predstavljajo ustrezne rešitve za dejstvo, da zaščitni učinek tega cepiva s časom izzveni. [12, 13]

Glede na očitno pomanjkljivost obstoječega OMR cepiva in velik odstotek cepljenih, ki se vseeno lahko okužijo in prenašajo ošpice, ne moremo upravičiti diskriminacije otrok, ki niso prejeli tega cepiva.

Drugi, zelo pomemben razlog pa je, da se za pridobitev oslabljenega virusa rdečk uporablja celična linija iz človeških fetusnih celic – v Sloveniji je v uporabi cepivo Priorix, kjer se za ta namen uporablja celična linija MRC-5. V končnem izdelku – cepivu – so zato vedno prisotni ostanki gojišč, v tem primeru tudi fragmenti človeške fetusne DNK.

Dr. Theresa Deisher je vodilna strokovnjakinja na področju matičnih celic, ki ima v lasti 23 patentov in je prva znanstvenica na svetu, ki je okarakterizirala in patentirala matične celice iz srca odraslega človeka. Pri svojih poskusih je ugotovila, da fragmenti DNK lahko povzročijo vstavitveno mutagenezo pri matičnih celicah, kar lahko vodi do nevroloških obolenj ali rakavih obolenj. Fragmenti DNK pa so tudi potencialni sprožilec avtoimunskih bolezni. Dr. Deisher je napisala odprto pismo zakonodajalcem v ZDA, kjer je izrazila svoje stališče glede uporabe človeških fetusnih celičnih linij za proizvodnjo cepiv. [14, 15, 16]

Nedopustno je torej, da je vpis otroka v vrtec ali šolo pogojen s prejemom cepiva, ki potencialno lahko povzroči nastanek rakavega obolenja, nevrološkega obolenja ali avtoimunske bolezni.

V pismu sem se zaradi časa, ki je na voljo, osredotočil zgolj na najbolj očitne nesmisle v zvezi s predlagano spremembo zakona. Cepljenje je medicinski poseg, ki tako kot vsak drugi poleg koristi za nekatere, prinaša tudi tveganja in neželene posledice za druge. In kjer je tveganje, mora biti tudi ustrezna informiranost prejemnika cepiva ter možnost zavrnitve teh tveganj. Pri pisanju tega pisma se opiram na strokovna mnenja posameznikov in združenj strokovnjakov. Če naštejem le nekatere:

Upam, da boste argumente navedene v tem pismu upoštevali pri sprejemanju odločitve o tem ali podprete ali zavrnete predlagano spremembo zakona. Verjetno se sami dobro zavedate, da je stopnjevanje zakonskega pritiska jasno sporočilo javnosti, da ste se tehtni argumentaciji odpovedali.

Hvala, ker ste si vzeli čas, da ste prebrali moje pismo.

Lep pozdrav.

Smiljan Slukan, uni. dipl. kemik


Če vam je moj blog všeč in menite, da ponudi s koristnimi in zanimivimi informacijami, lahko moje (nadaljnje) delo podprete z manjšo donacijo preko PayPala. Vesel pa bom tudi delitve na socialnih omrežjih, saj bo tako vsebina dosegla več ljudi.


VIRI

[1] Cuba IPV Study Collaborative Group: Randomized, placebo-controlled trial of inactivated poliovirus vaccine in Cuba. The New England journal of medicine, Apr 2007, 12;356(15):1536-44. Dostopno na spletnem naslovu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17429085/

[2] Inactivated poliovirus vaccine (IPV), članek na spletni strani Polio Global Eradication Initiative. Dostopno na spletnem naslovu: http://polioeradication.org/polio-today/polio-prevention/the-vaccines/ipv/

[3] Tetanus – Epidemiology, informacije dostopne na spletni strani ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni CDC. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/tetanus.html#epi (nazadnje revidirano dne 15.4.2019)

[4] Miller L. W., Older J. J., Drake J. et al Diphtheria Immunization – Effect Upon Carriers and the Control of Outbreaks. American journal of diseases of children, Mar 1972, 123(3):197-9. Dostopno na spletnem naslovu: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/504408

[5] Warfel J. M., Zimmerman L. I., Merkel T. J. Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model. Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America, Jan 2014, 111(2):787-92. Dostopno na spletnem naslovu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24277828/

[6] Pinelli E., Hovingh E. F., Mariman R. et al Bordetella pertussis pertactin knock-out strains reveal immunomodulatory properties of this virulence factor. Emerging microbes & infections, Mar 2018, 7: 39. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5861065/

[7] Clark T. A., Martin S. W., Pawloski L. et al Pertactin-negative Bordetella pertussis strains: evidence for a possible selective advantage. Clinical infectious diseases, Jan 2015, 60(2):223-7. Dostopno na spletnem naslovu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25301209/

[8] Rubach M. P., Bender J. M., Pavia A. T. et al Increasing incidence of invasive Haemophilus influenzae disease in adults, Utah, USA. Emerging infectious diseases, Sep 2011, 17(9):1645-50. Dostopno na spletnem naslovu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21888789/

[9] EPIDEMIOLOŠKO SPREMLJANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V SLOVENIJI V LETU 1999. Poročilo dostopno na spletnem naslovu: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/epidemilosko_spremljanje_nalezljivih_bolezni_1999.pdf

[10] Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji – LETNA POROČILA. Poročila za posamezna koledarska leta so dostopna na spletnem naslovu https://www.nijz.si/sl/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-in-cetrtletna-porocila

[11] Burgess M. A., McIntosh E. D. G., Allars H. M., Kenrick K. G., Hepatitis B in urban Australian schoolchildren – No evidence of horizontal transmission between high‐risk and low‐risk groups. The Medical journal of Australia, Sep 1993, 159:315-319. Dostopno na spletnem naslovu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.1993.tb137868.x

[12] Fiebelkorn A. P., Coleman L. A., Beeler J. Measles Virus Neutralizing Antibody Response, Cell-Mediated Immunity, and Immunoglobulin G Antibody Avidity Before and After Receipt of a Third Dose of Measles, Mumps, and Rubella Vaccine in Young Adults. The journal of infectious diseases, Apr 2016, 1;213(7):1115-23. Dostopno na spletnem naslovu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26597262/

[13] Miller Shira. RE: Science and SB 276 (limiting medical exemptions to vaccination). Jul 2019. Dostopno na spletnem naslovu: https://physiciansforinformedconsent.org/wp-content/uploads/2019/07/PIC-MBC-SB276-7-9-19.pdf

[14] Intervju z dr. Thereso Deisher v oddaji The HighWire, v epizodi z naslovom The Truth about Stem Cells (od 25. do 32. minute). Apr 2018, Dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/588090578233605

[15] Deisher T. Open Letter from Dr. Theresa Deisher to Legislators Regarding Fetal Cell DNA in Vaccines. Maj 2019. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.soundchoice.org/open-letter-to-legislators/

[16] Jarzyna P., Doan N. V., Deisher T. A. Insertional Mutagenesis and Autoimmunity Induced Disease Caused by Human Fetal and Retroviral Residual Toxins in Vaccines. Proceedings of the Matthew Bulfin Educational Conference, Houston, Texas, Feb 2016. Dostopno na spletnem naslovu https://www.soundchoice.org/wp-content/uploads/Jarzyna-InsertionalMutagenesisAndAutoimmunity.pdf

Razmišljanje o “Poziv k preučitvi argumentov o smiselnosti in upravičenosti Spremembe Zakona o nalezljivih boleznih EPA 1202-VIII

 1. škoda, da se ne da deliti na FB…

  Všeč mi je

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close