Tako nekako

OPOZORILO: Spodnje besedilo zna koga od bralcev vznemiriti in razjeziti. Informacije ponujajo razlago dogodkov, ki se nekoliko razlikuje od uradne različice, v nekaterih delih besedila pa boste zaznali porogljiv, satiričen ton pisanja. Bralcem, ki bi morebiti napačno sklepali, v naprej sporočam, da ne gre za norčevanje iz težkih primerov bolezni ali pa zanikanje le-teh. Prebolevanje resne bolezni ne more biti in ni predmet posmeha. Vsakemu obolelemu želim uspešno in čimprejšnje okrevanje. Prav tako ne gre za zanikanje ali norčevanje iz preobremenjenosti zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Kdor s svojim delom pomaga drugim, jim lajša trpljenje in rešuje življenja, si zasluži samo pohvalo in spoštovanje.

Ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa naj bi marsikomu prihranili trpljenje in rešili življenje. Kljub temu pa se moramo soočiti z dejstvom, da ti isti ukrepi marsikomu otežujejo življenje, nekaterim ga naravnost onemogočajo – omejevanje gibanja, druženja in opravljanja poslovne dejavnosti, gospodarska škoda, zapiranje podjetij, brezposelnost, socialna izoliranost, omejen dostop do zdravstvenih storitev, omejene možnosti šolanja, do neke mere lahko govorimo celo o omejevanju izražanja. Zato menim, da je prav, da smo do ukrepov kritični in opozarjamo tudi na njihove uničevalne učinke. Prav tako je prav, da opozarjamo na določene nesmisle v uradni razlagi dogodkov.

Članek bi lahko bil spisan v bolj očitajočem, besnem, depresivnem ali pa apatičnem tonu. Namesto tega je prvi del članka napisan v satiričnem, porogljivem tonu, ki pa se nanaša zgolj na odločitve vodilnih (domačih in tujih) in na precejšnje pomanjkanje znanstvenih dokazov, na katerih bi pričakovali, da takšne odločitve temeljijo.

Odločitev, da članek napišem v nekoliko porogljivem tonu je bila intuitivna. In intuitivnih odločitev se ne da vedno razložiti na logičen način – zato tega ne bom niti poskušal.

1. del – kratko in jedrnato

Trenutno smo v vrhuncu drugega vala pandemije nove virusne bolezni (po besedah nekaterih pa na pragu tretjega vala). Gre za širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen Covid-19. Vendar po približno 9 mesecih, odkar se je svet pričel zapirati, še vedno ne vemo z gotovostjo ali ravno ta novi virus povzroča to novo bolezen. Mnenja strokovnjakov pa se razhajajo tudi glede vprašanja ali smo novi virus sploh izolirali.*

Da bi bolje nadzirali potek epidemije, smo se oprijeli diagnostičnega orodja – tako imenovanega PCR testa. Gre za test, ki ni bil validiran po standardnih postopkih, ampak je kljub mnogim temeljnim pomanjkljivostim pridobil odobritev za uporabo v izrednih razmerah. Eden od poglavitnih razlogov, da govorimo o izrednih razmerah je veliko število okuženih – kar pa smo določili ravno s tem testom. Rezultati sicer nezanesljivega testa so torej razlog, da ta test uporabljamo in njegove rezultate tretiramo kot zanesljive.**

Še več… Da ne bi naredili premalo za preprečevanje širjenja okužb, smo se odločili, da bomo testirali vedno večje število ljudi – tudi zdravih, ki nimajo simptomov in tistih, ki so bolezen že preboleli. S tem pa smo povečali delež lažno pozitivnih rezultatov.***

Nadalje smo se odločili za uvedbo dodatnih ukrepov, ki preprečujejo nadaljnje širjenje okužb. Nekateri ukrepi so seveda učinkovitejši, nekateri pa manj. Tako je na primer prepoved prehajanja občinskih meja eden bolj učinkovitih ukrepov, prepoved prehajanja občinskih meja pa predstavlja enega tistih ukrepov, ki morda niso ničesar doprinesli in se razmišlja, da bi ga celo ukinili.****

Da ne bi okuženi ljudje virusa prosto širili naokrog in da ga neokuženi ne bi prosto vdihavali smo uvedli obvezno nošenje mask – tistih troslojnih, kirurških, ki se pritrdijo za ušesi. Prav tako je dovolj dobro, če si obraz povijemo z ruto ali pa šalom. Tudi če je pleten tako, da so luknje med posameznimi zankami tako velike, da praktično neovirano dihamo čezenj. Vse pomaga! Razen šalov in rut – po dobrega pol leta zatrjevanja o njihovi učinkovitosti in so nas sedaj seznanili, da pravzaprav ne delujejo.*****

Sicer so virusi mnogo manjši od por maske, vendar namen ni ustaviti aerosole (drobne delčke razpršene v zraku), ampak kapljice sline, ki pa so mnogo večje, hitreje padejo na tla, prepotujejo krajšo razdaljo, maska pa jih ustavi v večji meri. Zadeva deluje! Kapljice padajo na tla tako učinkovito, da tudi bivanje v istem gospodinjstvu z okuženo osebo ne predstavlja tveganja za prenos okužbe, če le upoštevamo varnostno razdaljo 1,5 metra. Vsaj tako je nekaj mesecev bilo zapisano na spletni strani NIJZ.******

Potem pa smo v drugem valu prišli do spoznanja, da se virus vendarle širi preko drobnih delcev razpršenih v zraku, tako imenovanih aerosolov. Ti drobni delčki pa ostanejo v zraku suspendirani dalj časa in prepotujejo daljšo razdaljo. Seveda sta ob tem postali jasni tudi dve zadevi – uporaba kirurške maske ni učinkovita pri zadrževanju teh delcev in verjetnost za prenos okužb na prostem je zelo majhna, saj se koncentracija teh virusnih delcev na prostem zelo hitro razredči. In kaj smo naredili mi ob tem spoznanju? Uvedli smo obvezno nošenje mask (neučinkovito glede na študijo) tudi na prostem (nepotrebno glede na študijo). Obveza je veljala tudi, če bi se človek sam sprehajal po ulici opolnoči.*******

Sklepamo lahko, da so se vodilni ustrašili, da bi ljudje res poskušali kaj tako drznega, zato so uvedli še policijsko uro in tako zagotovili, da bo večina ljudi opolnoči v zaprtem prostoru.********

Paradoks je seveda v tem, da človek, ki nosi neučinkovito zaščitno opremo, verjame pa, da je le-ta učinkovita, postane v večji meri brezbrižen. Upoštevati moramo še, da bi masko morali pravilno namestiti, nositi in jo odstraniti z obraza. Morali bi jih redno menjati, kar jih večina ne. Odvreči pa bi jih bilo smiselno v koš za infektivne odpadke, česar pa tudi ne počnemo. Nošenje mask v splošni populaciji bi tako lahko imelo celo nasprotni učinek. V teoriji bi se z nošenjem mask lahko celo povečalo število okuženih. No, na srečo je trenutno najtrdnejši znanstveni dokaz pokazal, da se pri ljudeh, ki nosijo zaščitno masko niti ne poveča, niti ne zmanjša delež okuženih.*********

Eden od ukrepov je bilo priporočilo/navodilo/obveza po ohranjanju medsebojne razdalje z ljudmi iz drugih gospodinjstev. Čeprav gre v osnovi za ohranjanje fizične razdalje, smo ukrep pomenljivo poimenovali SOCIALNO DISTANCIRANJE. Kot da bi želeli sporočiti ljudem naj se v prihodnje v manjši meri tudi videvajo in komunicirajo z ostalimi ljudmi (četudi bi to počeli na varni razdalji).

Ljudem smo predstavili, kaj je pravilna higiena kašlja (kašljanje v komolec, vestno umivanje rok s toplo vodo in milom, nedotikanje obraza, ust in oči z rokami in opustitev razvade vrtanja s prstom po nosu). Sicer smiselni ukrepi – pa delujejo?

Seveda delujejo! V prvem valu, ko so bili ukrepi dosti bolj mili in so se jih ljudje dosti manj držali, smo bili med najuspešnejšimi državami – kot prvi v Evropi smo razglasili konec epidemije.

In seveda ne delujejo! V drugem valu, ko so ukrepi dosti bolj strogi in se jih ljudje v večji meri držimo pa imamo precej neugodno epidemiološko sliko – med najslabšimi na svetu! In bodimo odkriti – pol leta vcepljanja strahu in panike v populacijo preko vseh možnih medijev, višje kazni, striktnejše izrekanje le-teh, veliko število smrtnih primerov, osebne izkušnje (za razliko od prvega vala, je v drugem valu število obolelih znatno večje in skoraj vsakdo pozna nekoga, ki je zbolel) – v drugem valu se dosti bolj držimo ukrepov.**********

Strokovna ekipa vlade za neuspeh sicer krivi ljudi, ki naj se ukrepov ne bi držali. Po drugi strani pa gre (po besedah nekaterih strokovnjakov) zasluge za izjemen upad gripe in ostalih respiratornih obolenj v letošnjem letu pripisati ravno učinkovitosti ukrepov in dejstvu, da se jih tako striktno držimo.***********

Po eni strani se nam obljublja, da bomo s tehnologijo in umetno inteligenco bolezen Covid-19 lahko prepoznali še preden bo posameznik vedel, da je bolan, po drugi strani pa še vedno ne znamo razločevati med smrtnimi primeri S KORONO in ZARADI KORONE.************

Pomislili bi, da gotovo mora obstajati kakšno zdravilo zoper to novo bolezen. A zdi se, kot da ne bi želeli preprostih, poceni in že poznanih rešitev. Ko posamezni zdravniki poročajo o izjemnem uspehu pri zdravljenju Covid-19 bolnikov z že obstoječimi zdravili in protokoli, je odziv vse prej kot pričakovan. Dostop do teh zdravil se z zakonom omeji, informiranje o teh protokolih se prepove, vplivnejši mediji se očitno ne uspejo dokopati do teh novic, saj o njih ne poročajo, denar za klinične raziskave pa se raje nameni za cepiva.*************

Kljub temu, da gre za povsem novi virus, bi tudi stoletja stari ljudski pristopi k zdravljenju obolenj lahko bili učinkoviti.**************

Kakorkoli… kmalu bo prišlo cepivo in norije bo konec. Čeprav je po besedah odgovornih v Svetovni Zdravstveni Organizaciji ne bo. Cepivo je zgolj pomožni ukrep in sam po sebi ne bo dovolj, da bi odpravili vse ostale omejujoče ukrepe – maske, omejitve gibanja, druženja in opravljanja poslovnih dejavnosti, testiranja in karantene.***************

Čeprav so se v prvem valu pojavljale izjave, da bo cepivo obvezno, so sedaj dejali, da bo cepljenje prostovoljno. Bomo pa morali doseči vsaj 60% precepljenost – očitno tudi če bo delež ljudi, ki pristane na cepljenje, manjši. S to stopnjo precepljenosti bomo dosegli tako imenovani učinek čredne imunosti. Čeprav niti ne vemo ali cepivo sploh preprečuje prenos okužb.****************

Trdijo, da je cepivo več kot 90% učinkovito. A pri tem izračunu je bilo upoštevano preprečevanje blagih simptomov, raziskovalci pa so se oprli na delne (vmesne) rezultate, kjer je okužba z novim koronavirusom bila zabeležena pri manj kot 1% sodelujočih v raziskavi. Podrobnejši in kritičen pogled v podatke pa razkrije, da bo cepivo povzročilo več neželjenih simptomov kot jih bo preprečilo (z izjemo kašlja in težkega dihanja).

Da se razume – govorimo o tem, kar je razvidno iz rezultatov raziskav, torej preprečevanje blagih simptomov Covid-19. Raziskave namreč niso zasnovane, da bi dale odgovor na vprašanje, v kolikšni meri cepivo preprečuje težke in kritične primere Covid-19, v kolikšni meri zmanjša število hospitalizacij (ali jih v povprečju skrajša) in v kolikšni meri preprečuje smrtne izide.*****************

Cepivo smo torej testirali za nekaj, kar je dokaj nepotrebno (preprečevanje blagih simptomov), sedaj pa ga nameravamo uporabiti za nekaj, za kar sploh ni bilo testirano (preprečevanje težjih zapletov, hospitalizacij, smrtnih izidov in preprečevanje prenosa okužb).

Gre za povsem novo generacijo cepiv, ki jo bomo prvič uporabili na tako velikem številu ljudi. In ko nas nekateri najbolj priznani strokovnjaki na svetu skoraj na kolenih svarijo naj cepiva ne vzamemo, saj bo to naša poguba in drugi s peticijo pozivajo evropsko agencijo za zdravila EMA naj zaustavi vsa nadaljnja prizadevanja za hitro odobritev cepiva zaradi utemeljenih pomislekov glede varnosti, naši strokovnjaki pomirjajo, da razloga za skrb ni.

Kdo ve, kaj se zna zgoditi s prejemniki cepiva po recimo 2 letih, glede na to, da testiranja na večjem številu ljudi potekajo šele 2-3 meseca? Ampak na pomisleke glede varnosti naj se ne oziramo, ker ni temeljitih dokazov, trditve, da cepivo ne predstavlja določenih tveganj za zdravje pa naj sprejmemo, kljub pomanjkanju temeljitih dokazov.******************

In čeprav z dobavo in administracijo cepiv hitimo, kolikor se le da, se zna zgoditi, da nas bo virus prehitel. Samo vprašanje časa je namreč, kdaj se bo pojavil mutirani sev, ki bo odporen na učinek cepiva.*******************

Aja, skoraj bi pozabil. Zgodba o novem koronavirusu se uradno začne na Kitajskem, kjer so v decembru 2019 zabeležili prvi primer in razglasili tako imenovani lock-down. V sosednji Italiji, pri nas in drugod po Evropi in Svetu smo ukrepe uvedli v marcu 2020. Nedavne raziskave pa so pokazale, da se je virus širil po Italiji in Evropi že vsaj od septembra 2019. Torej pol leta preden smo uvedli kakršnekoli ukrepe.********************

Ampak ključnih je bilo prvih 14 dni v sredini marca, ko smo razglasili epidemijo. Aja… pa naslednjih 14 dni bo tudi najbolj ključnih. Pa vsi ostali 14-dnevni intervali v obdobju zadnjih 9 mesecev so bili tudi ključni.

Ja, tako nekako…2. del – No, pa podebatirajmo…

*IZOLACIJA VIRUSA

Ja, vem. Sigurno ste že naleteli na raziskave, kjer je bila v naslovu, povzetku ali jedru besedila uporabljena besedna zveza izolacija virusa ali pa izoliran virus. Videli ste lahko že posnetke virusa pod elektronskim mikroskopom. In gensko zaporedje smo tudi že določili. Od kod torej nora ideja, da virus ni bil izoliran? Gre za to, kako kdo razume izoliran virus.

Nekateri strokovnjaki (katerih strokovna mnenja prevladujejo v množičnih medijih in uradnih interpretacijah) razumejo izolacijo virusa tako, da se virus iz organa, tkiva ali telesne tekočine obolelega prenese na gojišče z gostiteljskimi celicami, kjer se ga namnoži. Tako se virus loči ali izolira iz telesa nekega posameznika in pridobi se tako imenovani virusni izolat. Določi se še genetsko zaporedje in posname virusne delce pod elektronskim mikroskopom.

Pomembno se je zavedati, da se genetsko zaporedje določa iz nehomogene zmesi, ki poleg preiskovanega virusa lahko vsebuje še druge ‘vire’ genetskega materiala (ostali virusi, apoptotska telesca in eksosomi gostiteljskih celic, …) Da bi se določilo izvor preiskovanega genetskega zaporedja se raziskovalci poslužijo primerjave s podatkovno knjižnico, ki pokaže, da je zaporedje najverjetneje virusno in da je najbližji sorodnik virus SARS-CoV-1.

Potrebno je še poudariti, da se ne določa celotnega genetskega zaporedja od začetka do konca (tako imenovani end-to-end sequencing), ampak se na podlagi določitve krajših segmentov sestavi (teoretični) model celotnega genetskega zaporedja. Model genetskega zaporedja bi lahko bil pravilen in prav tako bi lahko bila pravilna določitev, da gre za zaporedje novega virusa SARS-CoV-2, vendar ni nujno, da je temu res tako.

Nekateri drugi strokovnjaki namreč izolacijo virusa razumejo v bolj striktnem smislu – torej očiščenje oziroma izolacijo virusa od ostalih (drugačnih) delcev v gojišču. Ko kemijsko, biokemijsko in genetsko okarakteriziramo takšne očiščene delce, lahko z gotovostjo trdimo, da opredeljene lastnosti pripadajo prav preiskovanim delcem. V primeru določanja genetskega zaporedja iz nehomogene zmesi pa tega ne vemo zagotovo.

Mnenja med strokovnjaki so deljena – nekateri zagovarjajo, da primerjava s knjižnico v zadostni meri zagotavlja zanesljivost takšne določitve. Nekateri drugi strokovnjaki (med njimi tudi Nobelov nagrajenec Luc Montagnier) pa vztrajajo, da je očiščenje virusa nujno, da bi lahko z gotovostjo okarakterizirali virus.

Odgovori avtorjev nekaterih raziskav, ki so med prvimi okarakterizirale novi virus SARS-CoV-2, na vprašanje ali so delali s izoliranim/očiščenim virusom.
(vir: Covid 19 PCR tests are scientifically meaningless)
Mnenja nekaterih strokovnjakov, ki vztrajajo, da je izolacija/očiščenje virusa od ostalih delcev z gojišča nujno potreben korak pri dokazovanju novega virusa.
(vir: Torsten Engelbrecht Journalist)

Zahteva po očiščenem virusu pa postane še toliko bolj pomembna pri določitvi, da je virus SARS-CoV-2 res pravi povzročitelj bolezni Covid-19. Znanstveni poskusi in raziskave ne kažejo tako jasne in enoznačne slike, kot nam mediji ves čas poročajo. Ker je ob vnosu nehomogene kužne zmesi težko zagotovo trditi, kaj je v resnici povzročilo obolenje, imajo raziskovalci pri svojem delu precej težav z izpolnjevanjem kriterijev za določitev vzročno-posledične povezave. Toplo vam priporočam ogled posnetka dr. Andrewa Kaufmana, ki razčleni eno od temeljnih raziskav, ki naj bi dokazovala, da novi virus SARS-CoV-2 povzroča novo bolezen imenovano Covid-19. Avtorji študije zatrjujejo, da njihovi rezultati izpolnjujejo vse štiri Kochove postulate, dr. Kaufman pa na razumljiv način pojasni, da njihova raziskava ne izpolnjuje niti enega. Kljub neskladjem med tem, kar avtorji trdijo, da so dokazali in resničnim ugotovitvam, je raziskava dosegla objavo v najprestižnejši znanstveni publikaciji Nature.

Zainteresiranim bralcem priporočam tudi, da preberete razlago virologa dr. Stefana Lanke, ki podrobneje pojasni, zakaj so takšni dokazi o virusih znanstevno gledano nezadostni.

In v kolikor mislite, da so vse skupaj le blodnje teoretikov zarot in odštekanih doktorjev, lahko vaše dvome (vsaj nekoliko) razblini zapis v dokumentu ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni CDC. Dokument je bil nazadnje revidiran decembra 2020 in v njem še vedno piše, da pozitiven rezultat PCR testa ne izključuje bakterijske okužbe ali okužbe še s kakšnim drugim virusom. Zaznava virusa pa še ne pomeni definitivno, da je ravno virus SARS-CoV-2 povzročitelj bolezni.

**NEZANESLJIVI PCR TESTI

Znanstveni članek objavljen konec novembra 2020 ponuja kvaliteten in kritičen pogled na temeljne nepravilnosti v članku, ki je začrtal osnovne smernice za zasnovo PCR testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2. Avtorji zavzamejo stališče, da so takšni testi neuporabni za nadziranje poteka epidemije, saj se z njimi ne da razlikovati med aktivno okužbo, kjer je posameznik še kužen za ostale ljudi in prebolelo okužbo, kjer posameznik več ne more okužiti ostalih ljudi. Prav tako je kombinacija uporabljenih oligonukleotidnih začetnikov (angl. ‘primer’) neustrezna, saj posledično pomeni premik k večjemu deležu lažno pozitivnih rezultatov.

Izseki iz znanstvenega članka, ki je opozoril na temeljne nepravilnosti v članku, ki je postavil smernice za zasnovo PCR testov za virus SARS-CoV-2.

***POVEČANJE DELEŽA LAŽNO POZITIVNIH REZULTATOV

S PCR testi naj bi v osnovi testirali bolne ljudi, torej tiste z izraženimi kliničnimi simptomi. Na podlagi rezultatov PCR testov pa bi lahko razlikovali med različnimi virusi, ki so povzročili te bolezenske simptome. Ko se je sprejela odločitev, da za diagnosticiranje okužbe s SARS-CoV-2 zadostuje samo pozitiven rezultat PCR testa, se je torej določilo, da se bodo testi izvajali tudi na zdravih in neokuženih ljudeh. To pomeni, da se je v vzorcu populacije, katero testiramo, povečal delež zdravih in neokuženih ljudi. S takšno spremembo vzorca populacije pa se posledično poveča delež lažno pozitivnih rezultatov. Učinek nazorno razloži dr. James Lyons-Weiler v temle videoposnetku.

Sicer pa je to stališče potrdila tudi Svetovna Zdravstvena Organizacija v svojem nedavno izdanem dokumentu.

****BOLJ ALI MANJ UČINKOVITI UKREPI

Ste se zapletli pri prebiranju odstavka o prepovedi prehajanja občinskih meja. 🙂
Povsem razumljivo – stavek sem namenoma napisal na način, ki nazorno pokaže, kako strokovnjaki državljanom predajajo informacije in navodila. S stavkom sem želel povzeti dve nasprotujoči si izjavi strokovnjakov iz vladne svetovalne ekipe. Tako je infektologinja dr. Beovićeva izjavila, da je prepoved prehajanja občinskih meja eden izmed učinkovitejših ukrepov. Skoraj istočasno pa je vodja Oddelka Intenzivne terapije Infekcijske klinike, dr. Matjaž Jereb, isto prepoved označil kot ukrep, ki ni doprinesel ničesar in bi ga veljalo ukinit. Gre za zelo nejasno sporočilo javnosti, kako resno moramo ta ukrep upoštevati in obenem za zelo jasno sporočilo javnosti, kako dvomljivo je lahko strokovno mnenje.

Povzetek izjave dr. Beović, objavljene na spletni strani Žurnal 24.
Povzetek izjave dr. Jereba, objavljene na spletni strani Žurnal 24.

*****ŠALI IN RUTE

Kot je že pojasnjeno v prvem delu članka, smo po pol leta zatrjevanja o učinkovitosti šalov in rut izvedeli, da šali in rute niso učinkoviti. Povsem na mestu je pomislek, ali so nas torej pol leta zavajali, da naj uporabljamo neučinkovita zaščitna sredstva in ali je uporaba le-teh prispevala k negativnemu razvoju epidemiološke slike.

******KAPLJIČNI PRENOS NOVEGA KORONAVIRUSA

Posnetek zaslona spletne strani NIJZ. Takšne informacije/navodila so bile predane javnosti od začetka epidemije. Informacije na tej strani so danes posodobljene in nekoliko drugačne, najdete pa jih lahko na tejle povezavi.

*******PRENOS Z AEROSOLI, OBVEZA NOŠENJA MASK NA PROSTEM

Ob spoznanju, da se novi virus prenaša z aerosoli, je postalo jasno, da do sedaj priporočene maske ne nudijo ustrezne zaščite in da je možnost za prenos okužbe na prostem zelo majhna. Izjave in navodila naših strokovnjakov so v precejšnjem nasprotju s temi ugotovitvami.

Izsek iz študije, v kateri je bilo ugotovljeno, da se novi koronavirus prenaša tudi z aerosoli.
Izjava doc. dr. Tine Bregant, kot jo je povzela RTV Slovenija.
Izsek izjave doc. dr. Tine Bregant, kot so jo povzeli na spletni strani 24 ur.

********POLICIJSKA URA

Ob uvedbi policijske ure smo se verjetno vsi vprašali o smiselnosti tega ukrepa. Ustavni pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin pa sta opozorila celo na vprašanje ustavnosti policijske ure.

*********NEUČINKOVITOST MASK

Študija iz Danske je prva randomizirana študija, ki je vzela v obzir učinkovitost nošenja mask za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Ugotovili so, da nošenje zaščitne maske ni statistično signifikantno vplivalo ne na povečanje, ne na zmanjšanje deleža okužb med tistimi, ki so masko nosili. Študija ima tudi svoje omejitve in pomanjkljivosti – tako študija v obzir ni vzela ali se lahko zaradi nošenja mask ene skupine ljudi zmanjša delež okužb tudi med skupino ljudi, ki mask ne nosi.

Namig, da maske (ki jih nekateri nosijo) pred okužbami ne ščitijo tiste, ki mask ne nosijo, lahko najdemo v študiji, ki so jo izvedli kirurg dr. Neil Orr in sodelavci. V obdobju pol leta osebje pri kirurških posegih (vključno s samimi kirurgi) ni nosilo zaščitnih mask, delež okužb pri operiranih pacientih pa se je v tem obdobju več kot prepolovil (v primerjavi s predhodnimi obdobji, kjer je osebje maske nosilo).

*********PRIDNI IN POREDNI DRŽAVLJANI

V prvem valu smo z bolj blagimi ukrepi, ki smo se jih držali v manjši meri, kot prvi v Evropi razglasili konec epidemije.

V začetku leta 2021 pa smo bili z bolj strogimi ukrepi in striktnejšim upoštevanjem le-teh tretji na svetu po številu smrtnih primerov na milijon prebivalcev. Prehiteli smo tudi Švedsko, ki se je s Covid-19 epidemijo spopadla z veliko bolj liberalnimi ukrepi in je bila pogosto deležna kritik s strani mnogih strokovnjakov, tudi slovenskih.

Slovenija na tretjem mestu po številu Covid-19 smrti na milijon prebivalcev.
(Worldometer, z dne 2.1.2021)

***********NIZKA POJAVNOST GRIPE IN OSTALIH RESPIRATORNIH OBOLENJ

Beležimo visoko število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa, obenem pa je zabeleženih izredno nizko število okužb in smrti zaradi gripe in ostalih respiratornih obolenj. Ali pravi vzrok res tiči v (ne)upoštevanju (ne)učinkovitih ukrepov?

Povzetek izjave prim. prof. dr. Rotar Pavličeve, objavljen na spletni strani Slovenske Tiskovne Agencije. (na tem mestu je prišlo do napake pri zapisu priimka dr. Rotar Pavličeve)

************S KORONO IN ZARADI KORONE

V članku na spletni strani Freethink obljubljajo, da bo z uporabo umetne inteligence možno že po kašlju prepoznati ali je posameznik zbolel za Covid-19.

Idealizirana podoba je seveda v hudem nasprotju z uradno izjavo dr. Logarjeve, ki pojasnjuje, da se med smrtne primere zaradi novega koronavirusa uvrščajo tudi smrtni primeri, kjer je bila okužba z virusom SARS-CoV-2 le pridruženo stanje in ne glavni vzrok za smrt.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa nas je naravnost šokiral z izjavo, da lahko le pri 5% uradno zavedenih Covid-19 smrtnih primerov z gotovostjo trdimo, da je bil res Covid-19 glavni in edini vzrok smrti. V času izjave smo v Sloveniji beležili nekaj manj kot 2.400 Covid-19 smrtnih primerov. 5% bi pomenilo približno 120 smrti, s čimer nismo dosegli niti števila smrti zaradi ene sezone gripe. Smo torej povsem po nepotrebnem žrtvovali gospodarstvo ter osnovne svoboščine glede gibanja in druženja? V kolikor bi številka 2.400 držala pa bi se povsem upravičeno vprašali o učinkovitosti ukrepov – torej, ali smo z žrtvovanjem gospodarstva ter osnovnih svoboščin glede gibanja in druženja sploh kaj dosegli? V kolikor je resnična številka nekje med 120 in 2.400 je tudi manevrski prostor za interpretacijo skoraj neskončen.

Vsekakor ni opravičila, da vlada skupaj z domačo strokovno-svetovalno ekipo po 9 mesecih epidemije še vedno ne zna jasno določiti smrtnih primerov, kjer je glavni in odločilni vzrok za smrt ravno Covid-19.

*************UČINKOVITA ZDRAVILA

OPOZORILO: Podatki navedeni v tem podpoglavju niso mišljeni kot zdravstveni nasvet, niti ne morejo nadomestiti zdravniškega mnenja. Vsekakor pojdite do svojega zdravnika in ga povprašajte za nasvet. Podatke navajam, ker se mi zdijo zanimivi in vredni delitve.

Med prvim valom se je veliko govorilo o hidroksiklorokinu (kasneje o kombinaciji z azitromicinom in cinkom). Kot prvi so o ugodnih rezultatih pri zdravljenju s tem zdravilom poročali s Kitajske, v New Yorku je o uspehih poročal dr. Vladimir Zelenko, v Franciji pa dr. Didier Raoult. Nekajdnevni režim za enega človeka bi stal približno 20 ameriških dolarjev.

Kot protiargument o učinkovitosti hidroksiklorokina so bili objavljeni rezultati raziskave v prestižnem znanstvenem časniku The Lancet, ki pa so kazali na neučinkovitost in nevarnost stranskih učinkov pri uporabi hidroksiklorokina. Lancet je kasneje objavo umaknil, saj se je izkazalo, da temelji na izmišljenih/ponarejenih podatkih. Vprašajte se, zakaj bi nekdo to naredil ali potreboval neugodne rezultate tako nujno, da bi bil pripravljen ponarediti raziskavo.

Mnogo držav po svetu (med njimi tudi Slovenija) je za Covid-19 paciente omejilo dostop do hidroksiklorokina. Kasneje je bilo opravljeno precejšnje število kliničnih raziskav – nekatere so kazale na ugodne učinke, druge pa na neučinkovitost in nevarnost. Vendar pa so pri slednjih uporabljali (pre)velike odmerke in/ali niso spremljali nivo cinkovih ionov v telesu ter po potrebi le-te dajali bolnikom. Hidroksiklorokin v določenih odmerkih zdravi, v nekoliko večjih odmerkih pa že predstavlja toksično breme za telo. Hidroksiklorokin deluje tudi kot ionofor cinkovih ionov, ki nato zavirajo delovanje ključnih encimov za podvajanje virusnega genskega materiala. Nivo cinkovih ionov bi lahko imel odločilen vpliv na učinkovitost hidroksiklorokina. Več o tej temi lahko preberete v mojih predhodnih člankih tukaj in tukaj.

Prav tako sta že v začetku epidemije v ZDA dr. David Brownstein in dr. Richard Ng s sodelavci predlagala da se pri Covid-19 bolnikih uporabi podporni režim za izboljšanje delovanja imunskega sistema. Režim temelji na zaužitju mega doz vitaminov A, C in D ter raztopine joda/jodida. Za težje primere sta se poslužila še oksidativnih terapij. Po nekaj več kot 100 uspešno ozdravljenih pacientih je ameriška agencija Federal Trade Commission od dr. Brownsteina zahtevala, da iz svoje spletne strani umakne videoposnetke pričevanj svojih pacientov in trditve o zdravilnih učinkih svojega protokola, saj le-te ne temeljijo na rezultatih randomiziranih kliničnih študij na ljudeh. Od vladne agencije tako ni prišla nikakršna spodbuda (recimo v obliki financiranja, organizacije ali izvedbe študije), z njihove strani je prišla le zahteva za takšno študijo. Več o tem si lahko preberete v mojem predhodnem članku.

Verjetno s strani naših množičnih medijev niste slišali za protokol, ki ga je razvil gastroenterolog Thomas Borody in temelji na uporabi ivermektina, doksiciklina in cinka. Avstralska vlada in vodstvo zvezne države Victoria mu nista ponudili finančne pomoči pri izvedbi kliničnih testiranj, pač pa so morali sami poskrbeti za finančna sredstva za raziskave. Za več informacij si oglejte izjavo Thomasa Borodya ali preberite kratek članek.

Nedavno je pred ameriškim senatom o učinkovitosti ivermektina pričal dr. Pierre Kory, ki je član strokovne skupine pod vodstvom priznanega strokovnjaka dr. Paula Marika.

Verjetno tudi niste slišali za uspehe, ki so jih pri zdravljenju Covid-19 bolnikov dosegli v Južni Ameriki z uporabo vodne raztopine klorovega dioksida in o katerih je poročal raziskovalec Andreas Kalcker. Kalcker v videoposnetku tudi poda mehanistično razlago delovanja. Bolivijski senat je odobril dovoljenje za proizvodnjo in uporabo klorovega dioksida za preprečevanje in zdravljenje Covid-19. Klinična preiskava v Kolumbiji je v teku. Naši strokovnjaki njegovo uporabo še vedno odsvetujejo.

To se le nekatera zdravila, ki kažejo zelo spodbudne rezultate, naletela pa so na zavrnitev s strani tistih, ki bi jih to moralo najbolj veseliti. Sicer je res, da bi lahko odločitve vladnih agencij razumeli tudi kot upravičene, saj vendar ščitijo državljane pred uporabo nepreverjenih metod. Ampak, zakaj se potem že od prvega dne tako močno promovira cepiva proti Covid-19? Takrat nismo niti vedeli na kakšni osnovi bodo cepiva izdelana (mRNA, DNA, vektorska cepiva na osnovi adenovirusov, …). Kdo in na podlagi česa je takrat vedel, v kolikšni meri bo cepivo učinkovito, ali bo lahko preprečevalo prenos okužbe in kakšen bo njegov varnostni profil? Zakaj pa se takrat ni prepovedalo takšnih izjav? Saj vendar ni bilo kliničnih študij, ki bi potrjevale učinkovitost ali varnost cepiva. Na začetku pravzaprav sploh nismo vedeli ali bomo cepivo uspeli izdelati.

In še to – v kolikor bi katero od zgoraj omenjenih zdravil uradno priznali za učinkovito terapevtsko sredstvo proti Covid-19, potem bi bilo konec neobvladljive pandemije. S tem bi bilo tudi konec izrednih razmer in nobene potrebe ne bi bilo po cepivu, vsaj ne po izredni odobritvi po hitrem postopku. Mislite, da bi to lahko vplivalo na neugoden odziv ob sicer izredno razveseljujočih novicah o učinkovitih zdravilih?

**************LJUDSKA MODROST

OPOZORILO: Podatki navedeni v tem podpoglavju niso mišljeni kot zdravstveni nasvet, niti ne morejo nadomestiti zdravniškega mnenja. Vsekakor pojdite do svojega zdravnika in ga povprašajte za nasvet. Kljub temu pa se mi zdijo podatki zanimivi in vredni delitve.

Sklepanje o potencialni učinkovitosti temelji na predhodno dokazani učinkovitosti proti ostalim virusom, mehanističnem razumevanju delovanja ali pa na rezultatih ‘in-vitro’ študij. Znanstveno gledano bi trden dokaz predstavljala ustrezna randomizirana klinična študija, za izvedbo katere so potrebna finančna sredstva, ki pa jih v danem trenutku verjetno ni na voljo.

Tako lahko preberete, da bi potencialno učinkoviti proti SARS-CoV-2 lahko bili sladki pelin, konoplja, črna kumina, deviško kokosovo olje in propolis. In ne le zdravilne rastline, tudi dihanje skozi nos (meditacija, dihalne tehnike, …) bi lahko imelo pozitivni učinek, saj vdihani zrak tako postane obogaten z dušikovim oksidom (NO).

***************KLJUB CEPIVU OSTAJAJO OSTALI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

Kljub nekaterim optimističnim izjavam, da bo s cepivom konec izrednih ukrepov, je Svetovna Zdravstvena Organizacija opozorila, da bo cepivo le dopolnilni ukrep in samo cepljenje ne bo dovolj za obvladanje pandemije – ostali ukrepi omejevanja naj bi tako ostali kljub cepljenju.

****************ČREDNA IMUNOST S CEPIVOM, KI VERJETNO NE PREPREČUJE PRENOSA OKUŽB

V Evropski Uniji želimo doseči zadostno stopnjo precepljenosti, s čimer bi naj dosegli stanje čredne imunosti.

Izsek iz letaka objavljenega na Facebook strani Vlade Republike Slovenije.
(označbe z rdečo barvo so delo avtorja članka)

Da bi s cepivom lahko vzpostavili čredno imunost in zaščito javnega prostora, bi cepivo moralo izpolnjevati osnovni pogoj – preprečevati bi moralo prenos okužb. Vendar pa trenutne raziskave niso dale odgovora na to vprašanje. Gre za pomembno vprašanje, ki sta ga izpostavila urednik prestižnega medicinskega časnika The British Medical Journal in prvi mož za medicinske raziskave v podjetju Moderna – Tal Zaks. Testiranja Pfizerjevega cepiva imajo enako pomanjkljivost.

*****************TESTIRANO ZA NEPOTREBEN NAMEN, UPORABLJANO ZA NETESTIRANE NAMENE

Testiranja se niso osredotočila na to, za koliko se bo zmanjšalo število težkih zapletov ali pa koliko smrtnih izidov se bo preprečilo. Testiranja so se osredotočila na to, za koliko se bo zmanjšal delež obolelih z blagimi simptomi Covid-19 – kašelj, težko dihanje, vročina, glavobol, utrujenost, mrzlica, bolečine v mišicah, prebavne motnje.

Več kot 10% prejemnikov cepiva pa bo izkusilo vsaj enega od stranskih učinkov kot so glavobol, utrujenost, vročina, mrzlica, bolečina v mišicah, bolečine v sklepih. Res je, da so ti simptomi posledica prejema cepiva in ne okužbe z novim koronavirusom.

Zdaj pa spravimo zgornje podatke v številke. V raziskavi imamo torej približno 20.000 cepljenih in 20.000 necepljenih ljudi. Trenutno je država z največjim odstotkom okuženih Andora, kjer je približno 10% prebivalstva okuženih. Če upoštevamo to stopnjo okuženosti, bi to pomenilo 2.000 okuženih (med 20.000 necepljenimi). Če 80% pripišemo blago prebolevanje Covid-19 (čeprav je po podatkih CDC in WHO odstotek kvečjemu manjši), to pomeni približno 1.600 blagih Covid-19 obolenj. Če upoštevamo 95% učinkovitost cepiva, bo le-to preprečilo približno 1.520 blagih Covid-19 obolenj, kjer bi oboleli občutili vročino, glavobol, mrzlico, utrujenost, bolečine v mišicah ter kašelj in težko dihanje.

Pri tem pa bo vsaj 2.000 ljudi občutilo enega od stranskih učinkov – glavobol, vročina, utrujenost, mrzlica, bolečine v mišicah, bolečine v sklepih. Torej z izjemo kašlja in težkega dihanja enake simptome kot pri blagem prebolevanju Covid-19. Poudariti je potrebno, da bodo nekateri od teh simptomov bolj pogosti – utrujenost bo občutilo približno 10.000 ljudi, glavobol približno 8.000, mrzlico približno 4.000 ljudi, bolečine v mišicah in sklepih približno 3.000 ljudi.

Ampak s cepljenjem bomo rešili posameznike iz ranljivih skupin, kajne?! Še enkrat – testiranja niso bila zastavljena, da odgovorijo na vprašanje, za koliko se zmanjša pojavnost težkih in kritičnih primerov, hospitalizacij ali smrtnih primerov. Nimamo še odgovora na vprašanje ali cepljenje preprečuje prenos okužb. Poleg tega ne vemo, koliko časa traja s cepivom pridobljena odpornost.

******************TUJI STROKOVNJAKI SVARIJO, NAŠI PA MIRIJO

Najbolj priznani nemški mikrobiolog, prof. dr. Sucharit Bhakdi, nas skoraj na kolenih prosi, naj ne vzamemo tega cepiva, saj bo to naša poguba. V informativni oddaji The HighWire podrobneje pojasni svoje stališče.

Drugi priznani nemški strokovnjak dr. Wolfgang Wodarg je skupaj z dr. Michaelom Yeadonom (nekdanjim vodjem oddelka za raziskave s področja pljučnih bolezni v podjetju Pfizer) naslovil peticijo na evropsko agencijo za zdravila EMA, da se zaustavijo vsi nadaljnji postopki za izredno odobritev tega cepiva, saj obstajajo utemeljeni pomisleki, da lahko cepivo povzroči ogromno škodo na zdravju velike množice ljudi, raziskave pa niso zasnovane tako, da bi dale jasen odgovor glede varnosti cepiva.

Dr. Dolores Cahill je izjavila, da bi v primeru nasilnega/prisilnega cepljenja vložila tožbo za poskus uboja.

V popolnem nasprotju z zgoraj omenjenimi trditvami tujih strokovnjakov pa nas članek v časniku Delo pomirja in obljublja, da naj bi bilo (kljub občutno krajšemu časovnemu okvirju za razvoj in raziskave) testiranje cepiva enako rigorozno kot pri cepivih, katerih razvoj je trajal tudi po 20 let. Tu se samo po sebi zastavi vprašanje – ali tokrat v resnici zadeve nismo raziskali tako rigorozno ali pa so predhodne raziskave bile zastavljene skrajno neracionalno (vsaj s stališča porabljenega časa)?

Za razliko od tujih vrhunskih strokovnjakov (dr. Wodarg, dr. Bhakdi, dr. Cahill, dr. Yeadon, …) nas naši strokovnjaki mirijo, da cepivo ne more povzročati avtoimunskega odziva proti človeku lastnemu proteinu imenovanem sincitin-1, kar bi lahko povzročilo poškodbo posteljice in s tem splave. Tudi napad lastnega imunskega sistema na celice, ki proizvajajo virusne proteine (in bi jih zato imunski sistem lahko prepoznal kot okužene celice), domači strokovnjaki zavračajo.

Čeprav se z zatrjevanjem o varnosti želi povečati zaupanje do novih cepiv, lahko v izjavah domačih strokovnjakov med vrsticami razberemo tudi določeno stopnjo negotovosti in pomislekov. Tako na primer dr. Ihan v članku za RTV Slovenija pomirja, da so nova cepiva varna, saj ostajajo pravila za registracijo enaka kot prej. V naslednjem stavku pa opozarja, da se bodo podatki o varnosti nanašali zgolj na razpoložljive podatke, kar v tem trenutku pomeni le za obdobje 3 mesecev in da se bo prejemnike cepiv spremljalo še vsaj dve leti z namenom, da se določijo dolgoročni stranski učinki.

Ko izjava strokovnjaka istočasno miri in opozarja.
Izsek iz članka na RTV Slovenija.

*******************ODPORNI VIRUSNI SEV

Veliko vprašanje je seveda, kdaj se bo pojavil mutirani sev, ki bo odporen na s-cepivom-pridobljeno-odpornost. Z rezistentnim sevom bo namreč tokratno cepljenje postalo neučinkovito in potrebno bo ponovno cepljenje ob vsakokratnem pojavu novega rezistentnega seva – po nekaterih ocenah bi bilo potrebno vsakoletno cepljenje kot proti gripi.

********************NEUBOGLJIVI VIRUS IZ SEPTEMBRA

V študiji iz Italije so pregledali vzorce krvi, ki so bili odvzeti med septembrom 2019 in marcem 2020 in ugotovili prisotnost specifičnih protiteles proti virusu SARS-CoV-2. To pomeni, da se je virus že vsaj od septembra 2019 širil po Italiji. Vprašanje je torej: “Ali smo lahko uspešni z ukrepi, s katerimi zamujamo vsaj pol leta?” Lahko pa se vprašamo tudi: “Ali sploh opazujemo širjenje pravega virusa?”

Sedaj pa se ideja oziroma zahteva po bolj rigorozni izolaciji virusa ne zdi več tako bedasta, a ne?


Če vam je članek všeč in je ponudil s kakšno novo, zanimivo informacijo, lahko moje (nadaljnje) delo podprete z manjšo donacijo preko PayPala. Vesel pa bom tudi delitve članka na socialnih omrežjih, saj bo tako dosegel več ljudi.

Razmišljanje o “Tako nekako

  1. Tole je pa super, samo ljudje bi morali začeti uporabljati svojo glavo za razmislek. Hvala

    Liked by 1 person

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close